Bedrijfsverzamelgebouw Almelo Fase II

Aan de Westzijde van Almelo bevindt zich een bedrijventerrein waar nog enkele 
kavels beschikbaar zijn. Hoek Vastgoed Visie ontwikkelt een nieuw geschakeld 
bedrijfspand op een kavel aan de Slachthuiskade in Almelo. 

Share our website